Projecten

"Wat deed jij toen je wist dat de wereld verbrandde?"

 Frank is betrokken geweest bij de ontwikkeling van duurzame energie op zo’n 250,000 hectare grond en heeft een persoonlijk doel om 1 miljoen hectare van de aarde te benutten voor het opwekken van schone zonne-energie. Dat is ongeveer gelijk aan 1/3 van de land oppervlakte van Nederland.

De projecten waar Frank’s bedrijven in geïnvesteerd hebben hebben op dit moment bijna 500,000 hectare van voornamelijk onproductief land onder optie om voor de komende 40 jaar duurzame energie te genereren.

Bijna al deze projecten zijn in landen waar de vraag naar elektriciteit vele malen groter is dan het aanbod, en waar het alternatief zou zijn om nog meer fossiele brandstof te verbranden. Zo denkt Frank miljoenen tonnen CO2 uitstoot te helpen kunnen voorkomen.